Region Midtjylland Lægevagten

Lægevagtens telefon:

70 11 31 31

Vigtig information

Al kontakt til Lægevagten begyndes telefonisk. Du vil komme til at tale med en læge.

Lægevagten er åben på alle hverdage fra kl. 16 - 08 og lørdage, søndage og helligdage hele døgnet.

Hav altid dit gule sygesikringsbevis/sygesikringskort klar når du ringer.

Telefonisk rådgivning

Når du ringer til Lægevagten, kommer du direkte igennem til lægen, som vil bede om dit personnummer og bede dig fortælle om dine symptomer. Ved mistanke om infektion og betændelse er det vigtigt, at du har målt din temperatur i endetarmen.

Lægen afgør om den telefoniske kontakt er tilstrækkelig eller om du bør undersøges i en af konsultationerne.

Lægen vurdere om et sygebesøg er nødvendigt.

Lægen vil ofte anbefale at du kontakter din egen læge.

Konsultation

Hvis lægen skønner, at du bør undersøges, vil du blive henvist til en af Lægevagtens konsultationer.

Husk dit gule sygesikringsbevis/sundhedskort, samt oplysninger om den medicin, du plejer at tage.

På øerne Anholt og Endelave, yder ølægerne akut hjælp. Kontakt først lægevagten.

Konsultationsadresser

(Efter telefonisk aftale)

Aarhus Universitetshospital (Skejby)

Indgang J3, Plan 2

Grenaa Sundhedshus

Indgang B

Regionshospitalet Gødstrup

Indgangen ved Akutmodtagelsen

Center for Sundhed Holstebro

Regionshospitalet Horsens

Indgang A - følg skiltningen

Lemvig Sundhedshus

Følg skiltningen

Regionshospitalet Randers

Indgang B – gå til B3

Sundhedshus Ringkøbing

Indgang fra Nørregade

Samsø Sundheds- og akuthus

Regionshospitalet Silkeborg

Indgang N

Regionshospitalet Skive

Indgang ved akutklinikken

Sundhedshus Tarm

Indgang A

Regionshospitalet Viborg

Indgang B

Konsultationsadresser - Anholt, Endelave og Tunø

Kontakt www.ø-lægenanholt.dk inden for åbningstiden.

Uden for åbningstiden kontaktes Lægevagten.

Endelave Lægehus.

I åbningstiden kontaktes din egen læge, eller Lægeklinikken i Sund

Uden for åbningstiden kontaktes Lægevagten.

Lægeklinikken, Ølykkecenteret.

I åbningstiden kontaktes din egen læge, eller Lægeklinikken i Solbjerg.

Uden for åbningstiden kontaktes Lægevagten.

Sygebesøg

Når lægen skønner det er nødvendigt, kommer der en læge på sygebesøg. Det sker i de tilfælde, hvor din sygdom, alder eller andet gør det nødvendigt.

Man kan ikke forlange et sygebesøg.

Generel information

Generelle informationer omkring Lægevagten i Region Midtjylland kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside (klik her).

Brug Lægevagten rigtigt

Lægevagten skal bruges til behandling af pludselig opstået sygdom eller forværret sygdom.

Overvej om du kan vente til din egen læge åbner. Det er din egen læge der kender dig bedst.

Receptfornyelse bør altid ske hos egen læge.

Hvis du bliver syg, så søg råd her:

sygebørn.dk

sygevoksne.dk

Hvis du bliver syg

Hvis du pludselig bliver syg eller der sker en alvorlig forværring af din sygdom - så søg råd på sygevoksne.dk

Eller kontakt Lægevagten

Al kontakt til Lægevagten begyndes telefonisk.

Der kan forekomme ventetid. Hav tålmodighed - du skal nok komme igennem.

Før opringning

Hav dit gule sygesikringsbevis/sundhedskort klar og oplysninger om den medicin, du plejer at tage.

Har du mistanke om feber, skal du måle din temperatur i endetarmen.

Syge børn

Søg råd på sygebørn.dk.

Ved kontakt til Lægevagten :

- Hav dit barns gule sygesikringsbevis/sundhedskort klar.

- Oplys om den medicin barnet måske får.

- Mål dit barns temperatur i endetarmen.

Tal med Lægevagten

Du kommer direkte igennem til en læge eller en sygeplejerske, som vil bede dig oplyse personnummer og bede dig fortælle om dine symptomer.

De vurderer om den telefoniske kontakt er tilstrækkelig, eller om du bør undersøges nærmere i en af Lægevagtens konsultationer eller i en akutmodtagelse/skadestue på sygehuset.

I særlige situationer er et sygebesøg nødvendigt. Der er normalt en ventetid på 2-3 timer.

Det er lægen eller sygeplejersken der afgør om et sygebesøg er nødvendigt. Man kan ikke forlange et sygebesøg.

Transport til Lægevagten

Du skal selv sørge for transporten til og fra Lægevagtens konsultation.

Er du syg?

Læs mere om din sygdom inden du ringer - klik på personen i det område hvor du er syg!

Denne side bruger cookies

Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål, herunder:

  1. Funktionelle
  2. Statistiske
  3. Marketing

Din oplevelse på vores hjemmeside er vigtig for os. For at sikre, at du får den mest relevante information og den bedste service, bruger vi cookies på vores hjemmeside. Cookies hjælper os med at forstå, hvordan vores hjemmeside bruges, og hvordan vi kan forbedre den for dig.

Du kan vælge at acceptere alle cookies, eller du kan vælge at tilpasse dine præferencer. Du kan ændre dine indstillinger når som helst ved at klikke på "Cookie-indstillinger" nederst på siden.

Læs mere om cookies