Annonce Sponsoreret link

Region Midtjylland Lægevagten

Lægevagtens telefon:

70 11 31 31

Vigtig information

Al kontakt til Lægevagten begyndes telefonisk. Du vil komme til at tale med en læge.

Lægevagten er åben på alle hverdage fra kl. 16 - 08 og lørdage, søndage og helligdage hele døgnet.

Hav altid dit gule sygesikringsbevis/sygesikringskort klar når du ringer.

Læs mere om hvordan du bruger lægevagten rigtigt

Telefonisk rådgivning

Når du ringer til Lægevagten, kommer du direkte igennem til lægen, som vil bede om dit personnummer og bede dig fortælle om dine symptomer. Ved mistanke om infektion og betændelse er det vigtigt, at du har målt din temperatur i endetarmen.

Lægen afgør, om den telefoniske kontakt er tilstrækkelig, eller om du bør undersøges i en af konsultationerne.

Lægen vurderer, om et sygebesøg er nødvendigt.

Lægen vil ofte anbefale, at du kontakter din egen læge.

Konsultation

Hvis lægen skønner, at du bør undersøges, vil du blive henvist til en af Lægevagtens konsultationer.

Husk dit gule sygesikringsbevis/sundhedskort, samt oplysninger om den medicin, du plejer at tage.

På øerne Anholt og Endelave, yder ølægerne akut hjælp. Kontakt først lægevagten.

Konsultationsadresser

(Efter telefonisk aftale)

Aarhus Universitetshospital (Skejby)

Indgang J3, Plan 2

Grenaa Sundhedshus

Indgang B

Regionshospitalet Gødstrup

Indgangen ved Akutmodtagelsen

Center for Sundhed Holstebro

Regionshospitalet Horsens

Gå til højre ved Indgang A (Hovedindgangen) og følg skiltene til Lægevagten, som er markeret med et rødt kryds

Lemvig Sundhedshus

Følg skiltningen

Regionshospitalet Randers

Indgang B – gå til B3

Sundhedshus Ringkøbing

Indgang fra Nørregade, indgangen før indgang A

Samsø Sundheds- og Akuthus

Regionshospitalet Silkeborg

Indgang N

Regionshospitalet Skive

Indgang ved akutklinikken

Regionshospitalet Viborg

Indgang B

Konsultationsadresser - Anholt, Endelave og Tunø

Kontakt www.ø-lægenanholt.dk inden for åbningstiden.

Uden for åbningstiden kontaktes Lægevagten.

Endelave Lægehus.

Se også https://www.lægerneisunds.dk/endelave-laegehus

I åbningstiden kontaktes din egen læge, eller Lægeklinikken i Sund

Uden for åbningstiden kontaktes Lægevagten.

Lægeklinikken, Ølykkecenteret.

Se også https://www.laegerneisolbjerg.dk/tunoe/

I åbningstiden kontaktes din egen læge, eller Lægeklinikken i Solbjerg.

Uden for åbningstiden kontaktes Lægevagten.

Sygebesøg

Når lægen skønner det er nødvendigt, kommer der en læge på sygebesøg. Det sker i de tilfælde, hvor din sygdom, alder eller andet gør det nødvendigt.

Man kan ikke forlange et sygebesøg.

Er du syg?

Læs mere om din sygdom inden du ringer - klik på personen i det område hvor du er syg!