Annonce Sponsoreret link

Om Lægevagten.dk

Drift

Redaktion

Ansvarshavende redaktør og institutleder, læge Axel Skafte-Holm

Institutleder emeritus, læge Philipp Skafte-Holm

Administration/Copyright/Ejerskab

Mentor Instituttet ApS

CVR nr. 24258807

Formål

At give borgerne let adgang til information om lægevagten, 1813 og andre akutte funktioner.

At gøre det lettere for forældre at vurdere og passe deres børn, når de bliver syge.

At give voksne information om, hvordan akut sygdom håndteres bedst.

At give borgerne information om, hvordan man finder et apotek som, har åbent.

Klager

Hjemmesiden www.lægevagten.dk udvikles og drives af læger med indgående kendskab og erfaring på området. Vi har udarbejdet denne vejledning til de der vil i kontakt med eller klage over Lægevagten.

Før du klager eller søger erstatning

Før du klager eller søger erstatning kan det være en god ide at tage kontakt til en patientvejleder i den Region, hvor lægevagtskonsultationen har fundet sted.

Patientvejlederne kan rådgive og vejlede dig om klagesystemerne, sende dig relevant information/skemaer samt evt. være behjælpelig med udformning af klagen/ansøgningen.

Her finder du Regionernes patientvejledere: https://danskepatienter.dk/patienter-paaroerende/find-en-patientvejleder

Region Hovedstaden

Koncern Praksis

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

E-mail: praksis@regionh.dk

Find klageformular her

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

E-mail: DNSV@regionsjaelland.dk

Find klageformular her

Region Syddanmark

Att. Sekretariatet for Samarbejdsudvalget

Praksisafdelingen

Damhaven 12

7100 Vejle

E-mail: kontakt@regionsyddanmark.dk

Find klageformular her

Region Midtjylland

Regionssekretariatet

Skottenborg 26

8800 Viborg

E-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk

Find klageformular her

Klag via Nem-ID

Region Nordjylland

Primær Sundhed

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Ø

E-mail: region@rn.dk

Find information om klageformular her

Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse

Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse i Lægevagten, kan du rapportere hændelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Informationerne vil blive givet til de der arbejder med at forbedre patientsikkerheden i din region.

Erstatning

Hvis du vil søge erstatning for en skade, der er opstået ved behandlingen, skal du henvende dig til Patienterstatningen

Juridisk ansvar

Vigtig information

Indholdet på www.lægevagten.dk er udelukkende af informativ karakter og har til formål at formidle kontaktoplysninger til offentlige og private sundhedstjenester. Oplysningerne på denne hjemmeside udgør ikke, og kan ikke erstatte sundhedsfaglig og medicinsk rådgivning, diagnosticering, behandling eller anbefaling fra fagfolk. Brugerne opfordres altid til at verificere oplysningerne hos relevante sundhedstjenester og fagfolk, før der træffes beslutninger eller foretages handlinger på baggrund af oplysningerne. Det tilrådes endvidere altid at søge rådgivning og behandling direkte fra kvalificerede sundhedsfaglige personer for relevante medicinske behov og forhold.

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af oplysninger fra www.lægevagten.dk sker udelukkende på brugerens eget ansvar. Vi påtager os intet ansvar for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af de angivne oplysninger, og vi er ikke ansvarlige ikke for eventuelle fejl eller mangler. www.lægevagten.dk fraskriver sig ethvert ansvar for enhver form for behandling, risiko eller forpligtelse, der måtte opstå som følge af kontakt med sundhedspersonale, sundhedsudbydere eller andre tredjeparter, som brugerne af denne hjemmeside kan komme i forbindelse med gennem de angivne kontaktoplysninger. Vi påtager os intet ansvar for disse personer og deres eventuelle rådgivning og ydelser. Dette er udelukkende er forhold mellem dig og dem.

Ændringer og opdateringer

www.lægevagten.dk forbeholder sig retten til uden varsel at ændre, opdatere eller fjerne indholdet på hjemmesiden uden særskilt underretning herom.